YouMed
taganil

Bạn đã từng

bị chóng mặt chưa?

20-40% người trưởng thành có ít nhất 1 lần chóng mặt trong đời. Tỉ lệ chóng mặt tăng theo tuổi. Có khoảng 30% người trên 60 tuổi bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.

Hoa mắt và chóng mặt là một trong những vấn đề thường gặp nhất ở bệnh viện.

taganil

Các trường hợp cấp cứu

taganil

Bệnh nhân khám ngoại trú vì chóng mặt.

Bác sĩ đồng hành

CHÓNG MẶT DO RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

DẤU HIỆU CỦA CHÓNG MẶT DO RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

Làm sao để thoát khỏi

taganil