Đồng hành cùng con

Dạy trẻ về cách chơi

Khi lớn lên, trẻ có thể chơi chung với rất nhiều bạn, nhưng vẫn chưa hình thành khái niệm “bạn bè”. Thậm chí, bé cũng chưa biết cách chơi chung với các bạn. Trường học là một trong những môi trường trẻ học cách sống hòa nhập với mọi người và phát triển kỹ năng […]