Trầm cảm

Y học thường thức: Sang chấn tâm lý

Sang chấn tâm lý (còn gọi là chấn thương tâm lý) là dạng tổn thương về mặt tâm trí do một sự kiện đau khổ gây ra. Kinh nghiệm khi trải qua một sang...