Tâm lý – Tâm thần

Tâm lý - Tâm thần

Yếu tố cảm xúc người bệnh Alzheimer: Lời khuyên cho người chăm sóc

Bệnh Alzheimer hay nhóm bệnh sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi là một bệnh mãn tính.  Quá trình 1 người đón nhận và sống  với bệnh Alzheimer sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Cảm xúc là một yếu tố có thể khiến...
Đọc tiếp