Trương Văn Đạt

Editorial Director

trương văn đạt editorial director youmed

Chức vụ: Editorial Director tại Công ty TNHH YouMed Việt Nam – Phụ trách quản lý nội dung và hợp tác cùng các dược sĩ, bác sĩ đảm bảo sự chính xác và minh bạch cho các bài viết trên Trang tin y tế YouMed.

Quá trình học tập:

  • 2011: Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học – Đại học Y dược TP.HCM.
  • 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học – Đại học Y dược TP.HCM.
  • 2019: Cử nhân ngôn ngữ Anh – Đại học Thái Nguyên.
  • Hiện nay: Theo học Thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý bệnh viện.

Quá trình công tác: 

2013 – nay: Giảng viên Bộ môn Quản lý dược, khoa Dược – Đại học Y Dược TP.HCM.

2019 – nay:

  • Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
  • Uỷ viên Ban Thường vụ, kiêm Phó tổng thư ký Hội Dược học TP.HCM.

2020: Thành viên Hội đồng tham vấn y khoa YouMed.

09/2021: Giám đốc biên tập YouMed.