YouMed
bác sĩ Ngô Đức Minh Huy

BS.CK2 Ngô Đức Minh Huy

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ Chuyên khoa 2

Chuyên khoa

Tai - Mũi - Họng

Chức vụ hiện tại

Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng

Nơi công tác

Bệnh viện Nhân dân 115

Giới thiệu

BS.CK2 Ngô Đức Minh Huy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tai – Mũi – Họng tại bệnh viện 115, dù có kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm nhưng bác sĩ Huy vẫn rèn luyện kĩ năng để phục vụ cho bệnh nhân.

Ngoài thời gian bác sĩ Huy làm việc tại bệnh viện lớn thì bác sĩ có mở thêm phòng mạch ngoài giờ tại nhà riêng của mình, nhằm phục vụ cho những bệnh nhân không có thời gian thăm khám giờ hành chính tại bệnh viện.

Học vấn

  • Năm 1997: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
  • Năm 2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa 1.
  • Năm 2015: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa 2.

Kinh nghiệm

Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2000.

Phó trưởng khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2017.

Hội viên các hội chuyên ngành: Hội viên Hội Tai mũi họng Việt Nam.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Bác sĩ Ngô Đức Minh Huy cũng đạt được nhiều thành tích trong quá trình công tác của mình như: 3 đề tài nghiên cứu khoa học; đề tài bác sĩ chuyên khoa 2: "Ứng dụng nội soi trong chỉnh hình vỡ xoang hàm do chấn thương tại Bệnh viện Nhân dân 115".