Răng – Hàm – Mặt

Bệnh nha chu: Dấu hiệu, tác hại và điều trị

Bệnh nha chu tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sức nhai, cũng như sức khoẻ của bạn. Nha chu là gì? Chúng ta thường nghe về “nha chu” nhưng dường như ít khi hiểu rõ “nha chu”...

Đọc tiếp