English version

Nhằm hỗ trợ chúng tôi duy trì nguồn lực để phát triển và tạo ra thêm những nội dung mới, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chính thống và minh bạch đối với một trang thông tin chuyên về y tế, sức khỏe như YouMed. Chúng tôi hiểu rằng, sự thay đổi là cần thiết và chấp nhận quảng cáo là một trong những thay đổi không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi hoặc từ bỏ hai tiêu chí cốt lõi của những người đã tạo dựng nên YouMed: sự chính thống và minh bạch. Hy vọng rằng các chính sách quảng cáo của chúng tôi sẽ giúp Quý đọc giả có thêm sự tin tưởng vào nội dung và các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Các quảng cáo hiển thị trên website của YouMed bắt buộc phải có sự phân biệt một cách rõ ràng giữa nội dung quảng cáo và nội dung do Đội ngũ tác giả biên tập. Vui lòng xem thêm dưới đây để hiểu rõ hơn cách chúng tôi phân biệt các nội dung được quảng cáo hoặc tài trợ cũng như các nguyên tắc cần tuân thủ.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cố gắng để việc hiển thị quảng cáo sẽ tránh gây ảnh hưởng nhất có thể tới trải nghiệm của Quý đọc giả.

YouMed duy trì sự phân biệt một cách rõ ràng giữa nội dung quảng cáo và nội dung được đội ngũ chúng tôi biên tập theo các tiêu chuẩn sau:

Tìm hiểu thêm về Chính sách đạo đứcChính sách biên tập nội dung của chúng tôi.