Core principles for the editing process

With readers’ health as a guideline, all YouMed Health News articles are edited according to a unified and professional process. An article must fully meet the following criteria to be published to readers:

A team of experts writes articles on a variety of topics

By a writing team of more than 150 Doctors – Pharmacists, YouMed Health News is proud to be the health news site that has the cooperation of the largest number of medical staff. With a team of experts in a variety of specialties, we work hard to transform hard, confusing academic articles and medical jargon into easy-to-read, easy-to-understand articles.

YouMed is proud to have achieved the International Health on the Net (HON) Certification. We always produce content based on the YouMed Ethics Policy.

Review Board

YouMed’s Medical Advisory Council includes leading experts in the medical field. We work tirelessly to review and evaluate the accuracy of the knowledge we bring to readers. The author team gets quick feedback on the legitimacy and transparency of their work from the Medical Advisory Council.

See more: Our Review Board

The accuracy of news

YouMed’s editorial team is comprised of individuals with expertise in medicine and writing. Therefore, the entire article that comes to you has been thoroughly checked by reference to the circulars of the Ministry of Health and prestigious world health organizations. We rely only on the latest and most reputable guides. All references are listed at the end of each article.

Reference source

YouMed Medical News with Authentic and Useful criteria. We are always strict in finding and reviewing references. All are cited from mainstream medical organizations, government organizations, academic institutions. We always ensure that the information we bring to our readers is accurate and up-to-date. Below each article, we always define the reference source so that readers can refer to and confirm the information.

Information updated

Information is constantly changing, especially in the medical field. Updating information is the responsibility and obligation of any health news site. With moderation from experts, YouMed’s editorial team always checks and reviews information every 6 months, to update it according to the newest research and guidelines of the Ministry of Health.

In case of necessity, the article will be edited and updated by the editorial team on time so as not to have any faults in professionalism, affecting the health of readers. We always welcome commentaries to promptly correct information, if there are any contradictions or outdated information, please contact us immediately via hotline 1900-2805 or email. info@youmed.vn.


Nguyên tắc cốt lõi cho quá trình biên tập

Lấy sức khỏe đọc giả là kim chỉ nam, toàn bộ bài viết của Tin Y Tế YouMed được biên tập theo một quy trình thống nhất và chuyên nghiệp. Một bài viết phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí sau mới được xuất bản đến với đọc giả:

Đội ngũ chuyên gia viết bài ở đa dạng chủ đề

Với đội ngũ viết bài hơn 150 Bác sĩ – Dược sĩ, Tin Y Tế YouMed tự hào là trang tin sức khỏe có được sự hợp tác của đông đảo cán bộ y tế nhất. Với đội ngũ chuyên gia ở đa dạng chuyên khoa, chúng tôi làm việc chăm chỉ để đưa những bài viết hàn lâm, những thuật ngữ y dược khó hiểu, khô khan thành các bài viết được trình bày dễ đọc, dễ hiểu.

Không đơn thuần là viết bài, đội ngũ YouMed luôn xem việc cung cấp thông tin sức khỏe chính xác là một nhiệm vụ vô cùng vẻ vang trong quá trình phục vụ cộng động và phục vụ người bệnh.

Tin Y Tế YouMed tự hào là trang tin y tế duy nhất tại Việt Nam đạt Chứng nhận quốc tế Health on the Net (HON). Chúng tôi luôn sản xuất nội dung dựa trên những Chính sách đạo đức YouMed đã đề ra.

Hội đồng tham vấn y khoa

Ban tham vấn y khoa của YouMed bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi làm việc không mệt mỏi để xem xét và đánh giá tính chính xác của các thông tin. Nhóm tác giả sẽ được phản hồi nhanh chóng để đảm bảo thông tin là chính thống và minh bạch nhất.

Tìm hiểu về Hội đồng tham vấn y khoa YouMed

Kiểm tra tính chính xác của thông tin

Đội ngũ biên tập của YouMed đều là những cá nhân có chuyên môn y dược cũng như cách viết bài. Do đó, toàn bộ bài viết đến với bạn đã được kiểm tra kĩ lưỡng bằng cách tham chiếu với các thông tư của Bộ Y Tế cũng như hướng dẫn của các tổ chức sức khỏe uy tín thế giới. Chúng tôi chỉ dựa vào các hướng dẫn mới và uy tín nhất. Mọi nguồn tham khảo được liệt kê ở cuối mỗi bài viết.

Nguồn tham khảo

Tin Y Tế YouMed với tiêu chí Chính Thống và Hữu Ích. Chúng tôi luôn khắt khe trong khâu tìm và kiểm duyệt các nguồn tham khảo. Tất cả đều được trích dẫn từ những tổ chức y dược chính thống, tổ chức chính phủ, tổ chức học thuật. Đảm bảo thông tin chính xác và được cập nhật mới nhất. Dưới mỗi bài viết chúng tôi luôn ghi rõ nguồn tham khảo để cho đọc giả có thể tham khảo và chứng thực thông tin.

Cập nhật thông tin

Thông tin luôn thay đổi theo thời gian, đặc biệt là thông tin trong lĩnh vực y tế. Cập nhật thông tin là trách nhiệm, nghĩa vụ của bất kỳ trang tin sức khỏe nào. Với sự trợ giúp từ các chuyên gia, nhóm biên tập của YouMed luôn kiểm tra và rà soát thông tin định kỳ 6 tháng 1 lần, nhằm cập nhật theo các nghiên cứu và hướng dẫn mới nhất của bộ Y Tế.

Nếu cần thiết, bài viết sẽ được đội ngũ biên tập viên chỉnh sửa và cập nhật kịp lúc để không có bất kỳ một sai sót nào về tính chuyên môn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đọc giả. Chúng tôi luôn chào đón ý kiến để kịp thời sửa chữa thông tin, nếu có bất kỳ mẫu thuẫn gì hoặc thông tin đã lỗi thời, liên lạc ngay với chúng tôi thông qua số hotline 1900-2805 hoặc hòm thư điện tử info@youmed.vn nhé.