YouMed
BS.CK1 Nguyễn Thanh Hoài

BS.CK1 Nguyễn Thanh Hoài

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ Chuyên khoa 1

Chức vụ hiện tại

Phó khoa Gây mê - Hồi sức tại Bệnh viện Tim Tâm Đức

Giới thiệu

BS.CK1 Nguyễn Thanh Hoài là bác sĩ gây mê hồi sức giỏi, hiện đang giữ chức vụ Phó Khoa Gây mê – Hồi sức tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Bác sĩ Thanh Hoài đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và rèn luyện nâng cao chuyên môn tại Bệnh viện Tim Tâm Đức với vai trò là bác sĩ gây mê hồi sức trong và sau phẫu thuật các bệnh lý Tim mạch và các bệnh lý khác có liên quan Tim mạch.

Địa chỉ: Bệnh viện Tim Tâm Đức – 4 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Giờ làm việc: Giờ hành chính.

Học vấn

  • 2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa - Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018: Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp 1 - Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2008 – 2016: Bác sĩ Gây mê hồi sức - Bệnh viện Tim Tâm Đức.

2016 – nay: Bác sĩ Phó khoa Gây mê - Hồi sức, bệnh viện Tim Tâm Đức.