YouMed
BS.CK2 Lâm Mỹ Dung

BS.CK2 Lâm Mỹ Dung

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ chuyên khoa 2

Chuyên khoa

Tim mạch

Chức vụ hiện tại

Trưởng khoa Dinh Dưỡng

Nơi công tác

Bệnh viện Tim Tâm Đức

Giới thiệu

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Mỹ Dung là bác sĩ Nhi khoa – Dinh dưỡng giỏi hiện đang công tác tại khoa Nhi – Bệnh viện Tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Mỹ Dung đã có hơn 30 năm kinh nghiệm khám và chữa trị các bệnh lý Nhi khoa, Y học gia đình và Tư vấn dinh dưỡng. Bác sĩ Dung có nhiều thời gian công tác với chức vụ trưởng khoa tại bệnh viện Quận 4.

Học vấn

  • 1984 - 1990: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa hệ Nội Nhi Nhiễm - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 1993 - 1995: Tốt nghiệp Chuyên khoa 1 Nhi năm 1995 - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2002 - 2004: Tốt nghiệp Chuyên khoa 2 Nhi năm 2004 - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2013: Lớp Bồi dưỡng kiến thức Y học gia đình - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Lớp Tập huấn Thực hành Nghiên cứu lâm sàng tốt (GCP) của Bộ Y tế.
  • 2018: Chứng chỉ Dinh dưỡng lâm sàng.

Kinh nghiệm

1990 - 1993: Bác sĩ lượng giá chương trình PAM 3844 của Trung tâm Y tế quận 4.

1994 - 1997: Bác sĩ Điều trị - Trung tâm Y tế quận 4.

1997 - 2005: Bác sĩ Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện quận 4.

2005 - 2007: Bác sĩ Trưởng khoa Nội - Bệnh viện quận 4.

2007 - 2015: Bác sĩ Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện quận 4.

2015 - nay: Bác sĩ phòng khám Nhi - Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Luận văn tốt nghiệp Chuyên khoa 2: "Kiến thức, thái độ, thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về thiếu máu dinh dưỡng tại phòng khám trẻ lành mạnh TTYT quận 4".

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: "Mô hình bệnh tật của khoa Nhi bệnh viện Quận 4 năm 2010".