YouMed
bác sĩ phạm thị minh hồng

PGS.TS.BS Phạm Thị Minh Hồng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Chức vụ hiện tại

Phó Trưởng khoa Y - Phó trưởng Bộ môn Nhi

Nơi công tác

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Giới thiệu

Bác sĩ Phạm Thị Minh Hồng rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhi khoa. Bác sĩ có nhiều năm công tác tại các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và bệnh viện Đại học Y Dược. Đây đều là các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Minh Hồng đồng thời là hội viên trong các hiệp hội:

 • Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhi khoa TP.HCM.
 • Hội viên Hội Nhi khoa VN.
 • Hội viên Hội Hô hấp TP.HCM.
 • Hội viên Hội Hô hấp VN.

Học vấn

 • 1982 - 1988: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM.
 • 1998: Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TP.HCM.
 • 2001 - 2004: Tiến sĩ Y học tại Đại học Y Dược TP.HCM.
 • 2007 - 2010: Cử nhân Ngữ Văn Anh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM;

Kinh nghiệm

1988 - 1992: Bác sĩ nội trú Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM.

1992 - 2018: Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

2013 - 2018: Phòng khám Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Công trình nghiên cứu:

 • Hướng dẫn thành công cho các khóa luận tốt nghiệp bác sĩ y khoa, luận văn thạc sĩ y học, luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Nhi, luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và luận án tiến sĩ y học.
 • 50 công trình nghiên cứu được đăng trong Tạp chí Y học TP.HCM.
 • 3 công trình được đăng báo nước ngoài.