YouMed

PGS.TS.BS Phạm Thị Minh Hồng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ y học

Chức vụ hiện tại

Phó Trưởng khoa Y - Phó trưởng Bộ Môn Nhi, ĐHYD TPHCM

Giới thiệu

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

Từ 1982 – 1988: Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y Dược TPHCM

Từ 1988 – 1992: Bác sĩ nội trú Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM

Từ 1998: Thạc sĩ Y học tại ĐH Y Dược TPHCM

Từ 2001 – 2004: Tiến sĩ Y học tại ĐH Y Dược TPHCM

Từ 2007 – 2010: Cử nhân Ngữ Văn Anh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM;

HỘI VIÊN:

Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhi khoa TPHCM

Hội viên Hội Nhi khoa VN

Hội viên Hội Hô hấp TPHCM

Hội viên Hội Hô hấp VN

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

Hướng dẫn thành công cho các khóa luận tốt nghiệp bác sĩ y khoa, luận văn thạc sĩ y học, luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Nhi, luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và luận án tiến sĩ y học.

50 công trình nghiên cứu được đăng trong Tạp chí Y học TPHCM

3 công trình được đăng báo nước ngoài

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Từ 1988 - 1992: Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM

Từ 1992 - 2018: Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM

Từ 2013 - 2018: Phòng khám Nhi, Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM;