YouMed
Bác sĩ CAO HỮU HẬU

Bác sĩ Cao Hữu Hậu

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa

Thời gian hợp tác

01/12/2019 - 01/05/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Thấu hiểu về tầm quan trọng của việc phải có một kênh thông tin y khoa chính thống và đáng tin cậy cho bệnh nhân, tôi và đội ngũ các bác sĩ, dược sĩ YouMed đã, đang và sẽ không ngừng trau dồi kiến thức và cùng nhau xây dựng nên trang tin y tế chính thống, chất lượng.

Bác sĩ Cao Hữu Hậu từng có thời gian cộng tác cùng đội ngũ Biên tập viên YouMed trong vai trò Biên dịch bài viết.

Học vấn

  • Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

Thành viên nhóm học thuật MIG.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.