YouMed
Bác sĩ LÂM PHƯỚC NGUYÊN

Bác sĩ Lâm Phước Nguyên

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa

Thời gian hợp tác

01/04/2020 - 01/05/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Giữa thời buổi thông tin giả tràn lan, sứ mệnh của tôi cũng như của YouMed là xây dựng nên một kênh thông tin sức khỏe chính thống, đáng tin cậy, đồng thời cũng dễ đọc dễ hiểu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Lâm Phước Nguyên từng có thời gian cộng tác cùng đội ngũ Biên tập viên YouMed trong vai trò biên dịch bài viết.

Học vấn

  • Bác sĩ Y Đa khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật