YouMed
Bác sĩ NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN

Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa

Thời gian hợp tác

01/12/2019 - 01/05/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 18/08/2021

Giới thiệu

Ngay từ những ngày còn trên giảng đường y khoa, tôi luôn mong muốn xây dựng nguồn thông tin chính thống, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho người bệnh và người thân. Cảm ơn Tin Y Tế YouMed đã giúp tôi thực hiện hóa ước mơ đó.

Trước khi tốt nghiệp, bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từng có thời gian ngắn hợp tác cùng Đội ngũ biên tập YouMed trong vai trò biên dịch bài viết.

Học vấn

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Thành viên nhóm học thuật MIG.

Chủ tịch Hội sinh viên khoa Y – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Khối trưởng Khối Y 2017 - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Ban Chấp Hành Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.