YouMed
Bác sĩ VÕ THỊ TRÚC LY

Bác sĩ Võ Thị Trúc Ly

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa

Thời gian hợp tác

01/12/2019 - 01/05/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Là một nhân viên y tế, tôi luôn xem việc cung cấp thông tin sức khỏe chính xác là một nhiệm vụ vô cùng vẻ vang trong quá trình phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh. Từ đó là cơ sở cung cấp kiến thức, để họ có được những hiểu biết nhất định về sức khỏe bản thân và gia đình.

Bác sĩ Võ Thị Trúc Ly từng có thời gian cộng tác cùng đội ngũ Biên tập viên YouMed trong vai trò Biên dịch bài viết.

Học vấn

  • Bác sĩ Y Đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.