YouMed
Bác sĩ VŨ THẢO LINH

Bác sĩ Vũ Thảo Linh

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Y học cổ truyền

Thời gian hợp tác

01/12/2019 - 01/01/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Là một nhân viên y tế, tôi luôn xem việc cung cấp thông tin sức khỏe chính xác là một nhiệm vụ vô cùng vẻ vang trong quá trình phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh. Từ đó là cơ sở cung cấp kiến thức, để họ có được những hiểu biết nhất định về sức khỏe bản thân và gia đình.

Bác sĩ Vũ Thảo Linh từng có thời gian cộng tác cùng đội ngũ Biên tập viên YouMed trong vai trò Biên dịch bài viết.

Học vấn

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Y Đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

Thành viên ban ngoại ngữ của Câu lạc bộ Học thuật khoa Y học cổ truyền trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học tốt của trường năm 2016, 2017, 2018.

Học bổng Trao đổi sinh viên với trường China Medicine University, Đài Loan.