Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Học hàm, học vị

Bác sĩ Chuyên khoa II

Chuyên khoa

Hô hấp

Nơi công tác

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Thành Phố Hồ Chí Minh (2002-nay)

Giới thiệu

Phòng khám Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh là một trong những phòng khám Hô hấp, Nội tổng quát uy tín, chất lượng nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ hiện đang là trưởng Khoa Lao và Bệnh Phổi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Bác sĩ thuộc chuyên khoa Hô hấp với nhiều năm kinh nghiệm.

Địa chỉ phòng khám: 210 Phan Văn Trị, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Giờ làm việc: Thứ 2 – thư 7 từ 17h00 – 20h00

Học vấn

Năm 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2018: Tốt nghiệp Chuyên khoa II tại Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh