YouMed
bas si Duong Phuoc Hung

ThS.BS Dương Phước Hưng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Hậu môn - Trực tràng

Nơi công tác

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Phước Hưng là một trong số những bác sĩ có tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn trong chuyên khoa Hậu môn – Trực tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bác sĩ còn tham gia viết các cuốn sách về chuyên môn:

  • Bệnh học Ngoại khoa: Trĩ, Nhiễm trùng hậu môn trực tràng.
  • Điều trị học Ngoại khoa: Trĩ, Rò hậu môn.
  • Triệu chứng học Ngoại khoa: Bỏng, Khám hậu môn trực tràng.
  • Hậu môn học: Hẹp hậu môn, Đi cầu mất tự chủ.

Học vấn

  • 1978 - 1982: Bác sĩ sơ bộ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 1988 - 1992: Bác sĩ chuyên khoa 1, Ngoại Tổng quát tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 1994 - 1996: Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TP.HCM.

Kinh nghiệm

Bác sĩ tại phân khoa Hậu môn - Trực tràng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Phụ trách phòng khám Hậu môn - Trực tràng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Phó chủ tịch hội Sàn Chậu học TP.HCM.

Ủy viên ban chấp hành hội Hậu môn - Trực tràng toàn quốc.

Ủy viên ban chấp hành hội Hậu môn - Trực tràng TP.HCM.

Hội viên Hội Ngoại khoa Việt Nam.

Hội viên hội Tiêu hóa TP.HCM.

Hội viên hội Tiêu hóa Việt Nam.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Cấp Thành phố: Nghiên cứu Ứng dụng chẩn đoán và phẫu thuật trong điều trị bệnh táo bón có nguyên nhân bế tắc đường ra.

Bài viết và công trình đã đăng báo:

1982: Tổng kết điều trị viêm ruột thừa tại Bệnh viện Chợ Rẫy 11/81 - 11/82.

1985: Nhân 5 trường hợp dãn nang ống mật chủ, Hội nghị Khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy.

1986: Tổng kết Bệnh lý ngoại khoa ở người lớn tuổi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội nghị Lão khoa ở Đại học Y Dược TP.HCM.

1994: Nhân 1 ca dò tá tràng điều trị thành công với Sandostatine, Hội nghị Khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy.

1996: Dãn nang đường mật ở người lớn, Hội thảo chuyên đề Bệnh lý Tiêu hóa Nhật Việt tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

7/2000: Điều trị triệt để dãn nang đường mật ở người lớn, Hội Phẫu thuật Tiêu hóa.

Điều trị triệt để dãn nang đường mật ở người lớn, Hội Ngoại khoa toàn quốc 2002.

Rò hậu môn: Chẩn đoán và Điều trị, Hội nghị Hậu môn Trực tràng Quốc tế Việt Nam Hàn Quốc 11/2003.

03/2004: Điều trị trĩ bằng thắt vòng cao su, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TP.HCM.

03/2004: Điều trị trĩ bằng quang đông hồng ngoại, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TP.HCM .

04/2004: Rectocele: Chẩn đoán và Điều trị, Hội Phẫu thuật Tiêu hóa .

2003: Đánh giá kết quả điều tra về táo bón của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Hội nghị Tiêu hoá toàn quốc Tuần Châu (Resulting in the assessment & consultation of contipated patients. UMC HCM CITY).

11/2003: Overview of treatment for colorectal and anal diseases at HCMC University Medical Center Hội nghị Hậu môn Trực tràng Quốc tế Việt Nam Hàn Quốc.

11/2003: Fistula in Ano: Diagnosis and treatment, Hội nghị Hậu môn Trực tràng Quốc tế Việt Nam Hàn Quốc.

2006: MIPH: Đánh giá kết quả sớm trong điều trị trĩ, Hội nghị Hậu môn Trực tràng toàn quốc tại Hà Nội.

01/2008: Cộng hưởng từ động học trong chẩn đoán rối loạn sự thoát phân, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TP.HCM .

12/2008: Biến chứng sau phẫu thuật Longo, Hội nghị Hậu môn Trực tràng toàn quốc Đà Nẵng.

01/2010: Chẩn đoán nguyên nhân rối loạn sự thoát phân bằng cộng hưởng từ động học, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TP.HCM.

Nhân 3 trường hợp ung thư tuyến nhày trong bệnh rò hậu môn, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TP.HCM.

Nghiên cứu và Hội nghị Ngoại khoa toàn quốc ở Hà Nội 2012.

12/2016: Biến chứng đau sau mổ Longo, Hội nghị Sàn chậu học tổ chức tại Bệnh viện Bình Dân.