YouMed
bas si Duong Phuoc Hung

ThS.BS Dương Phước Hưng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc Sĩ, Bác sĩ

Chức vụ hiện tại

Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Phòng khám của ThS.BS Dương Phước Hưng là một trong số những Phòng khám uy tín ở Hồ Chí Minh. Với đội ngũ tay nghề cao và chất lượng phục vụ tốt Khoa Hậu môn trực tràng – Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Hội viên:

Hội viên Hội Ngoại khoa, Hội Phẫu thuật Tiêu hóa TPHCM, Hội Tiêu hóa TPHCM, Hội Hậu môn Trực tràng Châu Á, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Sàn chậu học TPHCM

Công trình nghiên cứu:

Cấp Thành phố:- Nghiên cứu Ứng dụng chẩn đoán và phẫu thuật trong điều trị bệnh táo bón có nguyên nhân bế tắc đường ra.

Tham gia viết sách:

  • Bệnh học Ngoại khoa: Trĩ, Nhiễm trùng hậu môn trực tràng.
  • Điều trị học Ngoại khoa: Trĩ, Rò hậu môn.
  • Triệu chứng học Ngoại khoa: Bỏng, Khám hậu môn trực tràng.
  • Hậu môn học: Hẹp hậu môn, Đi cầu mất tự chủ.

Bài viết và công trình đã đăng báo:

Tổng kết điều trị viêm ruột thừa tại BV Chợ Rẫy 11/81 – 11/82 tại Hội nghị Khoa học BV Chợ Rẫy năm 1982.

Nhân 5 trường hợp dãn nang ống mật chủ, Hội nghị Khoa học BV Chợ Rẫy 1985.

Tổng kết Bệnh lý ngoại khoa ở người lớn tuổi tại BV Chợ Rẫy 1986 tại Hội nghị Lão khoa ở Đại học Y Dược TPHCM 1986.

Nhân 1 ca dò tá tràng điều trị thành công với Sandostatine, Hội nghị Khoa học BV Chợ Rẫy 1994.

Dãn nang đường mật ở người lớn, Hội thảo chuyên đề Bệnh lý Tiêu hóa Nhật Việt tại BV Chợ Rẫy 1996.

Điều trị triệt để dãn nang đường mật ở người lớn, Hội Phẫu thuật Tiêu hóa 7/2000.

Điều trị triệt để dãn nang đường mật ở người lớn, Hội Ngoại khoa toàn quốc 2002.

Rò hậu môn: Chẩn đoán và Điều trị, Hội nghị Hậu môn Trực tràng Quốc tế Việt Nam Hàn Quốc 11/2003.

Điều trị trĩ bằng thắt vòng cao su, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TPHCM 03/2004.

Điều trị trĩ bằng quang đông hồng ngoại, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TPHCM 03/2004 .

Rectocele: Chẩn đoán và Điều trị, Hội Phẫu thuật Tiêu hóa 04/2004 .

Đánh giá kết quả điều tra về táo bón của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM năm 2003, Hội nghị Tiêu hoá toàn quốc Tuần Châu (Resulting in the assessment & consultation of contipated patients. UMC HCM CITY)

Overview of treatment for colorectal and anal diseases at HCMC University Medical Center Hội nghị Hậu môn Trực tràng Quốc tế Việt Nam Hàn Quốc 11/2003.

Fistula in Ano: Diagnosis and treatment, Hội nghị Hậu môn Trực tràng Quốc tế Việt Nam Hàn Quốc 11/2003.

MIPH: Đánh giá kết quả sớm trong điều trị trĩ, Hội nghị Hậu môn Trực tràng toàn quốc tại Hà Nội 2006.

Biến chứng sau phẫu thuật Longo, Hội nghị Hậu môn Trực tràng toàn quốc Đà Nẵng, 12 – 2008

Cộng hưởng từ động học trong chẩn đoán rối loạn sự thoát phân, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TPHCM 01 – 2008.

Chẩn đoán nguyên nhân rối loạn sự thoát phân bằng cộng hưởng từ động học, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TPHCM 01 – 2010.

Nhân 3 trường hợp ung thư tuyến nhày trong bệnh rò hậu môn, Hội nghị Khoa học Đại học Y Dược TPHCM 01 – Nghiên cứu và Hội nghị Ngoại khoa toàn quốc ở Hà Nội 2012.

Biến chứng đau sau mổ Longo, Hội nghị Sàn chậu học tổ chức tại Bệnh viện Bình Dân 12 – 2016

Học vấn

  • 1978 - 1982: Bác sĩ sơ bộ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 1988 - 1992: Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngoại Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • 1994 - 1996: Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM.

Kinh nghiệm

Bác sĩ tại phân khoa Hậu môn - Trực tràng - Bệnh Viện Đại học Y dược TPHCM
Phụ trách phòng khám Hậu môn - Trực tràng - Bệnh Viện Đại học Y dược TPHCM
Phó chủ tịch hội Sàn Chậu học TPHCM
Ủy viên ban chấp hành hội Hậu môn - Trực tràng toàn quốc
Ủy viên ban chấp hành hội Hậu môn - Trực tràng TPHCM
Hội viên Hội Ngoại khoa Việt Nam
Hội viên hội Tiêu hóa TPHCMHội viên hội Tiêu hóa Việt Nam