YouMed
bác sĩ NGUYỄN VĂN HỌC

ThS.BS Nguyễn Văn Học

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Tiết Niệu

Chức vụ hiện tại

Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Giới thiệu

ThS.BS Nguyễn Văn Học đã hơn 20 năm công tác và làm việc trong lĩnh vực Y khoa. Với kiến thức chuyên môn cao, bác sĩ Học từng công tác tại các bệnh viện lớn chuyên về các bệnh lý Tiết niệu.

Địa chỉ: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM.

Học vấn

  • Từ 1995 - 2001: Học Y tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Từ 2001 - 2004: Bác sĩ Nội trú, chuyên khoa Tiết Niệu.
  • Năm 2009: Học Chính Trị tại Trường quân sự Quân khu 7, cấp bậc Thiếu Uý.
  • Từ 2009 - 2012: Học cử nhân chuyên Anh tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Kinh nghiệm

Từ 2001 - 2011: Bác sĩ Nội trú và công tác ở Bệnh viện Bình Dân.

Từ 2011 - 2012: Bộ môn Ngoại - Đại học Y Dược TP.HCM.

Từ 2012 - 2017: Khoa Y - Đại học Quốc gia và Bệnh viện Bình Dân.

Từ 2017 - nay: Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.