YouMed
bác sĩ trần công duy

ThS.BS Trần Công Duy

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Tim mạch

Chức vụ hiện tại

Giảng viên Bộ môn Nội Tổng quát

Nơi công tác

Đại học Y Dược TP.HCM

Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Công Duy là một bác sĩ trẻ tuổi, nhưng đã gặt hái rất nhiều thành công trong quá trình học tập và quá trình công tác của mình. Hiện Bác sĩ Công Duy đang là Giảng viên Bộ môn Nội Tổng quát, khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

Học vấn

  • Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Năm 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú, chuyên ngành Nội khoa - Đại học Y Dược TP.HCM.

Kinh nghiệm

2011 - nay: Giảng viên Bộ môn Nội Tổng quát, khoa Y - Đại học Y Dược TP.HCM.

9/2011 - 8/2012: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Nội khoa - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

9/2012 - 8/2014: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Nội khoa - Bệnh viện Chợ Rẫy.

9/2014 - 8/2018: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Trưng Vương.

9/2018 - nay: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy.