YouMed
ThS.BS Trần Thanh Hùng

ThS.BS Trần Thanh Hùng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Thần kinh

Chức vụ hiện tại

Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Giới thiệu

ThS.BS Trần Thanh Hùng với hơn 20 năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ rẫy, Bệnh viện 115, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM. Bên canh đó, ông còn tham gia viết sách và cho ra đời cuốn sách như “Thần kinh học. Bộ môn Thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM. 2017”.

Địa chỉ: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM.

Giờ làm việc: Giờ hành chính.

Học vấn

  • 2001: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa loại giỏi - Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 2005: Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I loại giỏi (hệ Nội Trú chuyên ngành Thần kinh) - Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 2007 – 2008: Nội trú (AFSA) chuyên ngành Thần kinh tại Bordeaux, Pháp.
  • 2010: Nghiên cứu sinh sau Nội trú (Fellow) chuyên ngành Bệnh Parkinson và các rối loạn vận động tại Bệnh viện La Salpetriere, Paris, Pháp.
  • 2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Thần kinh - Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Hiện tại: Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Thần kinh - Đại học Y Dược TP.HCM.

Kinh nghiệm

2005 - nay:

  • Giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM.

  • Bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.


2005 - 2011: Bác sĩ công tác tại Bệnh viện Chợ rẫy, TP.HCM.

2012 - nay: Bác sĩ công tác tại Bệnh viện 115, TP.HCM.