YouMed
TS.BS Trần Ngọc Tài

TS.BS Trần Ngọc Tài

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Tiến sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Thần kinh

Chức vụ hiện tại

Phó Trưởng Khoa Thần Kinh

Nơi công tác

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM

Giới thiệu

TS.BS Trần Ngọc Tài hiện đang công tác tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với chức vụ Phó Trưởng khoa Thần kinh, Trưởng đơn vị rối loạn vận động. Bác sĩ Trần Ngọc Tài rất nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị bệnh Parkinson, có nhiều bài báo và nghiên cứu về đề tài “Người trẻ cũng mắc Parkinson”.

Bác sĩ Trần Ngọc Tài hiện là Hội viên của:

  • Hội viên Hội Thần kinh học TP.HCM.
  • Hội viên Hội Parkinson và Rối loạn vận động thế giới.

Địa chỉ: 95 Trần Thị Nơi, P.4, Q.8, TP.HCM.

Học vấn

  • 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 2004: Tốt nghiệp Chuyên khoa I (Hệ nội trú) Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 2007: Tốt nghiệp cao học tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 2013: Chứng nhận tốt nghiệp chương trình "Rối loạn vận động" tại Queensland, Úc.

Kinh nghiệm

2004 - 2007: Công tác tại khoa Thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy.

2007 - Nay: Công tác tại khoa Thần kinh, bệnh viện Đại học Y Dược.