YouMed

Chính Sách Bảo Mật

English version

Những thông tin chúng tôi thu thập và tại sao cần thu thập những thông tin này

Bình luận

Khi người đọc để lại bình luận dưới các bài viết, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin trong phần bình luận, bao gồm cả địa chỉ IP và trình duyệt được sử dụng để nhận diện các bình luận rác (spam).

Một chuỗi ẩn danh sẽ được tạo ra từ địa chỉ email, được gửi tới Gravatar nhằm kiểm tra người bình luận có sử dụng dịch vụ này không. Chính sách bảo mật của Gravatar có xem thêm tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận được chấp nhận, hình ảnh trên tài khoản Gravatar của người dùng sẽ được hiển thị công khai trong phần bình luận.

Hình ảnh

Trường hợp đăng tải hình ảnh lên website, người dùng cần tránh việc lưu trữ các dữ liệu về địa điểm (EXIF GPS). Những người dùng khác có thể tải về và sử dụng các dữ liệu địa điểm này từ hình ảnh trên website.

Cookies

Khi đăng bình luận, người dùng có thể tiết kiệm được thời gian điền các thông tin cần thiết như tên và địa chỉ email thông qua việc lưu trữ các cookies. Điều này giúp những lần bình luận tiếp theo không cần điền lại các thông tin như trên. Những cookies sẽ được lưu trữ trong vòng 1 năm.

Trường hợp người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào website, chúng tôi sẽ tạo một cookie tạm thời nhằm xác nhận việc đăng nhập này (nếu trình duyệt chấp nhận cookie). Cookie này không chứa bất cứ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi người dùng đóng trình duyệt.

Khi người dùng đăng nhập, chúng tôi sẽ cài đặt một số cookies nhằm lưu trữ thông tin đăng nhập và những lựa chọn màn hình hiển thị. Cookie đăng nhập sẽ được lưu trữ trong 2 ngày, và cookie ghi nhận màn hình hiển thị được lưu trữ trong 1 năm. Nếu người dùng chọn “Ghi nhớ đăng nhập”, việc đăng nhập sẽ được duy trì trong 2 tuần. Khi đăng xuất khỏi tài khoản, cookie đăng nhập cũng sẽ được loại bỏ.

Khi người dùng chỉnh sửa hay đăng tải một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu vào trình duyệt. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân, chỉ đơn giản ID của bài viết mà người dùng vừa chỉnh sửa. Và tự hết hạn sau 1 ngày.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Những bài viết trên youmed.vn/tin-tuc/ có thể bao gồm các nội dung được nhúng thêm như video, hình ảnh, bài viết,… Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động tương tự như trên các trang web đó.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu của người dùng, sử dụng các cookie, nhúng thêm các phần mềm theo dõi từ bên thứ 3, kiểm tra sự tương tác của người dùng với những nội dung được nhúng, bao gồm cả việc theo dõi sự tương tác với nội dung được nhúng khi người dùng đăng nhập vào trang web bằng tài khoản.

Analytics

Hiện tại, chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích về người dùng nhằm mục đích cải thiện chất lượng nội dung tốt hơn. Không có bất cứ thông tin cá nhân nào được thu thập bởi Google Analytics. Thông tin về chính sách bảo mật của Google Analytics có thể xem thêm tại đây:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=vi

Các dữ liệu sẽ được lưu giữ trong bao lâu?

Khi người dùng để lại bình luận, các bình luận này và siêu dữ liệu của nó (metadata) sẽ được giữ lại không thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt các bình luận tiếp theo, thay vì bị giữ lại trong danh sách chờ kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đã đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, những thông tin được người dùng cung cấp trong hồ sơ cá nhân có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ tên đăng nhập). Trường hợp vi phạm các quy định, người quản trị trang web có thể xem và chỉnh sửa những thông tin đó.

Quyền lợi của người dùng với dữ liệu của mình

Trường hợp những người dùng có tài khoản trên trang web hoặc đã để lại bình luận trước đó, nếu nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu các nhân đang lưu trữ liên quan tới người gửi yêu cầu. Không bao gồm các dữ liệu chúng tôi được phép giữ lại vì các lý do hành chính, pháp lý và bảo mật.

Chúng tôi gửi các dữ liệu tới đâu

Bình luận của người dùng sẽ được gửi tới và kiểm tra bởi dịch vụ phát hiện tin nhắn rác tự động.