YouMed

Chính Sách Đạo Đức YouMed

English version

Mục đích các nguyên tắc đạo đức của YouMed

Gần như tất cả mọi khía cạnh của quá trình xuất bản đều liên quan đến các nguyên tắc và quyết định đạo đức quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan đến y tế và sức khỏe. Thế nhưng, quá trình này lại hiếm khi được công bố rõ ràng và công khai chia sẻ đến đọc giả.

Sự uy tín và danh tiếng mà một trang tin tức y tế có được hoàn toàn phụ thuộc vào sự tin tưởng của đọc giả, đội ngũ biên tập viên gồm các dược sĩ, bác sĩ, các nhà nghiên cứu, chuyên gia tham vấn, những bệnh nhân, đối tượng nghiên cứu và các cơ quan quản lý chính sách y tế công.

Điều này đã thôi thúc Ban lãnh đạo YouMed cần khẳng định những nguyên tắc đạo đức vốn có thông qua việc mô tả một cách rõ ràng nhất các chính sách của Trang tin tức Y tế YouMed, nhằm đảm bảo đối xử công bằng và trung thực nhất với tất cả những người đã góp công tạo ra những bài viết tâm huyết, có giá trị tham vấn cao.

Tác giả và biên tập viên

Tất cả các tác giả phải chịu trách nhiệm về chất lượng, độ chính xác và các vấn đề về đạo đức đối với bài viết của mình. Mỗi bài viết phải xác định có ít nhất một tác giả là người sẽ trả lời các thắc mắc hoặc cung cấp thêm thông tin, bảo lãnh và chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ công việc. Tìm hiểu về Đội ngũ biên tập của YouMed.

Đối với việc sử dụng các báo cáo chứa dữ liệu gốc, ít nhất một tác giả phải đảm bảo rằng họ có toàn quyền truy cập vào tất cả các dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn cũng như độ chính xác trong suốt quá trình phân tích dữ liệu đó. Điều này giúp đảm bảo các tác giả, biên tập viên và hội đồng tham vấn là những người có tiếng nói quan trọng nhất đối với việc phân tích và báo cáo kết quả chứ không bị ảnh hưởng từ bất cứ nguồn tài trợ nào.

Hội đồng tham vấn

Hội đồng tham vấn y khoa YouMed là những chuyên gia được lựa chọn để đưa ra đánh giá về các điểm hạn chế của các bài viết (khi chưa xuất bản). Nhiệm vụ của họ nhằm đảm bảo bài viết khi đã xuất bản có độ chính xác cao nhất, các nguồn tài liệu tham khảo được sử dụng một cách phù hợp và rõ ràng với người đọc.

Những thành viên trong hội đồng thẩm định phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ trung thực, kiến thức nền tảng, có bằng cấp được công nhận với chuyên môn trong lĩnh vực về y tế và sức khỏe. Các cá nhân không có chuyên môn trong lĩnh vực hoặc không rõ ràng về mặt lợi ích như làm việc cho công ty có sản phẩm đang được đánh giá, đối thủ cạnh tranh của sản phẩm đó, những cá nhân có tư tưởng không trung lập về chính trị, tôn giáo, chủng tộc,… đều không được lựa chọn.

Vấn đề đạo văn

Đạo văn là việc sử dụng các ý tưởng, bài viết đã xuất bản hoặc chưa được xuất bản (các tài sản trí tuệ khác) của người khác mà không được sự ghi nhận, cho phép của chủ sở hữu, sau đó trình bày chúng dưới dạng mới thay vì nguyên bản từ nguồn hiện có. Mục đích của việc đạo văn nhằm đánh lừa người đọc và đem lại lợi ích cho người đạo văn.

Điều này áp dụng cho cả trường hợp các ý tưởng hoặc từ ngữ được lấy từ các bản tóm tắt, đơn xin tài trợ nghiên cứu, các bản thảo chưa xuất bản hoặc đã xuất bản ở bất kỳ định dạng xuất bản nào (bản in hoặc điện tử).

Tất cả các bài viết y khoa trên website: youmed.vn đều bắt buộc trích dẫn nguồn tham khảo nếu người viết có sử dụng tài liệu từ một tổ chức hay cá nhân sở hữu tài liệu đó.

Chính sách quảng cáo

Quảng cáo phải có hình thức khác với tài liệu biên tập để không gây sự nhầm lẫn giữa hai loại cho đọc giả. Trường hợp quảng cáo thuốc phải ghi đầy đủ tên chung của từng hoạt chất.

Quảng cáo không được lừa dối hoặc gây hiểu lầm. Không được phép sao chép phóng đại hoặc có từ ngữ quá mức. Quảng cáo sẽ không được YouMed chấp nhận nếu mang nội dung khiếm nhã hoặc xúc phạm trong cách viết hoặc chứa nội dung tiêu cực về chính trị, tính cách cá nhân, chủng tộc, dân tộc, khuynh hướng tình dục hoặc tôn giáo.

YouMed có quyền từ chối mọi quảng cáo với bất kỳ lý do gì. Quyết định chấp nhận sẽ được đưa ra sau khi có sự tham vấn của nhóm biên tập nội dung. Nhóm biên tập cũng sẽ được thông báo thường xuyên về việc đánh giá các bài quảng cáo, đặc biệt là những quảng cáo bị từ chối do không tuân thủ đầy đủ các chính sách quảng cáo của YouMed.