YouMed's Founder

Đỗ Tuấn Minh

Operations Manager

Đỗ Tuấn Minh Operation Manager Youmed VN

Chức vụ: Operations Manager Công ty TNHH YouMed Việt Nam – Phụ trách quản lý bộ phận tài chính, nhân sự và toàn bộ hoạt động tại YouMed.

Ngày tháng năm sinh: 22/07/1988

Quá trình học tập:

  • 2010: Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
  • 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Máy tính Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM.

Quá trình công tác: 

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản trị hạ tầng công nghệ thông tin tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế truyền thông, tổ chức sự kiện cho các công ty dược đa quốc gia tại Việt Nam.
  • 2019 – Nay: Đồng sáng lập và Quản lý vận hành tại YouMed.