YouMed
Bác sĩ LÊ HỮU KHÁNH

Bác sĩ Lê Hữu Khánh

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Nơi công tác

Khoa Chẩn đoán và can thiệp tim mạch - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Thời gian hợp tác

01/01/2020 - 01/02/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Lê Hữu Khánh tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2013. Hiện bác sĩ đang công tác tại Khoa Chẩn đoán và can thiệp tim mạch bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cộng tác biên tập viên tại YouMed và tiếp tục theo học chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Nội chung (Tim – Thận – Khớp – Nội tiết) tại Học viện Quân y.

Học vấn

  • 2007 - 2013: Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Hà Nội.
  • 2018 - Hiện nay: Theo học chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Nội chung (Tim - Thận - Khớp - Nội tiết) tại Học viện Quân y.

Kinh nghiệm

2014 - Hiện nay: Khoa Chẩn đoán và can thiệp tim mạch - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Chứng chỉ MedPeripheral Basic tại Bệnh viện đại học quốc gia Singapore.

Chứng chỉ Cấp cứu tim mạch tại Viện tim mạch quốc gia Việt Nam.