YouMed
Bác sĩ LÊ NGÂN CẨM GIANG

Bác sĩ Lê Ngân Cẩm Giang

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Tai - Mũi - Họng

Thời gian hợp tác

01/05/2020 - 01/06/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 15/08/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Lê Ngân Cẩm Giang tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2018. Bác sĩ từng có thời gian hợp tác cùng YouMed trong vai trò Biên tập viên.

Học vấn

  • 2012 - 2018: Bác sĩ Đa khoa - Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018 - 2019: Định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.