YouMed
Bác sĩ LÊ THANH TÂM

Bác sĩ Lê Thanh Tâm

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Nơi công tác

Học viện Quân y

Thời gian hợp tác

01/01/2020 - 01/02/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Lê Thanh Tâm tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân y năm 2013. Hiện bác sĩ đang công tác tại Học viện Quân Y và tiếp tục theo học chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Nội chung (Tim – Thận – Khớp – Nội tiết) tại Học viện Quân y.

Bác sĩ Lê Thanh Tâm từng cộng tác cùng YouMed với vai trò Biên tập viên trong thời gian ngắn.

Học vấn

  • 2006 - 2013: Bác sĩ Đa khoa - Học viện Quân y.
  • 2018 - Hiện nay: Theo học chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Nội chung (Tim - Thận - Khớp - Nội tiết) tại Học viện Quân y.

Kinh nghiệm

2006 - Hiện nay: Hiện đang công tác tại Học viện Quân Y.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.


Bài viết của Bác sĩ Lê Thanh Tâm