YouMed
Bác sĩ LỮ THỊ HỒNG VÂN

Bác sĩ Lữ Thị Hồng Vân

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Lão khoa, Tim mạch

Nơi công tác

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Thời gian hợp tác

01/03/2019 - 01/12/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 18/07/2021

Giới thiệu

Ngay từ những ngày còn trên giảng đường y khoa, tôi luôn mong muốn xây dựng nguồn thông tin chính thống, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho người bệnh và người thân. Cảm ơn Tin Y tế YouMed đã giúp tôi thực hiện hóa ước mơ đó.

Học vấn

  • 2013 - 2019: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2019 - nay:  Bác sĩ khoa Nội Tim mạch, Lão khoa - Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.