YouMed
Bác sĩ NGUYỄN ĐỨC HUỆ TIÊN

Bác sĩ Nguyễn Đức Huệ Tiên

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Y học cổ truyền

Thời gian hợp tác

01/08/2020 - 01/12/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 13/07/2021

Giới thiệu

Với kinh nghiệm chuyên môn về Y học cổ truyền của mình, bác sĩ Nguyễn Đức Huệ Tiên sẽ góp phần đảm bảo độ chính xác cho các bài viết thuộc mảng Dược liệu.

Học vấn

  • Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Dược Huế.
  • Cao học Đông y tại Học viện Trung Y Dược Nam Kinh.

Kinh nghiệm

Đã tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Dược Huế. Tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền chính quy loại giỏi.

Đang theo chương trình cao học Đông y tại Học viện Trung Y Dược Nam Kinh (Trung Quốc).

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật