YouMed
Bác sĩ NGUYỄN NHẬT DUY

Bác sĩ Nguyễn Nhật Duy

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Ngoại thần kinh

Nơi công tác

Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy

Thời gian hợp tác

01/05/2020 - 01/12/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 04/10/2021

Giới thiệu

Ngay từ những ngày còn trên giảng đường y khoa, tôi luôn mong muốn xây dựng nguồn thông tin chính thống, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho người bệnh và người thân. Cảm ơn Tin Y tế YouMed đã giúp tôi thực hiện hóa ước mơ đó.

Học vấn

  • 2011 - 2017: Bác sĩ Y khoa, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2017 - 2020: Bác sĩ Nội trú chuyên khoa Ngoại thần kinh và Sọ não.

Kinh nghiệm

2017 – nay: làm việc tại Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Đề tài “Đánh giá kết quả vi phẫu thuật máu tụ trong não tự phát trên lều do tăng huyết áp”