YouMed
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thành

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thành

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Nội tiết – Thận

Nơi công tác

Đơn vị Nội tiết – Thận, khoa Nội Tổng hợp, bệnh viện Quận 2.

Thời gian hợp tác

01/03/2019 - 01/10/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 02/07/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thành tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Đại học Y Dược TPHCM năm 2019. Hiện bác sĩ đang công tác tại đơn vị Nội tiết – Thận, khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Quận 2 và cộng tác ở vị trí biên tập viên, đóng góp các bài viết y khoa tin cậy cho trang tin y tế YouMed.

Học vấn

  • 2013 - 2019: Bác sĩ Y khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2020: Bác sĩ đơn vị Nội tiết – Thận, khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Quận 2.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật