YouMed
Bác sĩ NGUYỄN VĨNH THƯ

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thư

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Ngoại khoa

Nơi công tác

Khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Chợ Rẫy

Thời gian hợp tác

01/04/2020 - 01/05/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thư tốt nghiệp bác sĩ Y khoa tại Đại học Y dược Thành phồ Hồ Chí Minh năm 2018. Hiện bác sĩ đang công tác tại Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy và theo học Thạc sĩ chuyên khoa Ngoại khoa.

Bác sĩ từng có thời gian ngắn cộng tác cùng YouMed với vai trò biên tập viên.

Học vấn

  • 2012 - 2018: Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2019 - Hiện nay: Thạc sĩ chuyên khoa Ngoại khoa.

Kinh nghiệm

2018 - 2019: Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

2019 - Hiện nay: Thực hành tại khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Chợ Rẫy.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Chứng chỉ đào tạo liên tục khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Chợ Rẫy.


Bài viết của Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thư