YouMed
Bác sĩ TỐNG DUY NAM

Bác sĩ Tống Duy Nam

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa

Nơi công tác

Học viện Quân Y

Thời gian hợp tác

01/02/2019 - 01/04/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 02/07/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Tống Duy Nam tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân Y năm 2019. Hiện đang công tác và theo học chương trình Chuyên khoa định hướng chuyên ngành Nội khớp tại Học viện Quân Y. Ngoài ra, bác sĩ còn là cộng tác biên tập viên, đóng góp các bài viết chuyên khoa chất lượng tại YouMed.

Học vấn

  • 2013 - 2019: Bác sĩ Đa khoa Học viện Quân Y.
  • 2019 - Hiện nay: Theo học chương trình Chuyên khoa định hướng chuyên ngành Nội khớp tại Học viện Quân Y.

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Tiếp cận đa chuyên ngành trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Cơ - Xương - Khớp, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.