YouMed
Bác sĩ TRƯƠNG THỊ KIM THỊNH

Bác sĩ Trương Thị Kim Thịnh

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Răng - Hàm - Mặt

Thời gian hợp tác

01/07/2020 - 01/09/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 29/08/2021

Giới thiệu

Cuộc sống sau khi ra trường là những ngày mình trăn trở, cố gắng và học tập. Cái mốc mà mình đặt ra cho bản thân không phải là giỏi giang bằng bạn bằng bè hay làm sao để kiếm thật nhiều tiền thật nhanh, mình chỉ tâm niệm: mình của hôm nay phải tốt hơn mình của ngày hôm qua. Mình phải cố gắng hết sức để học tập và trau dồi, chưa mong giúp được gì cho đời, chỉ mong đừng làm hại thêm cho người bệnh.

Học vấn

  • 2012 - 2018: Bác sĩ Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018 - 2021: Học viên lớp Bác sĩ Nội trú - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhập.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Giải nhất Hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học Hội nghị Răng Hàm Mặt toàn quốc lần thứ XX tại Vinh năm 2018.

Giải Nhì Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.