YouMed
Dược sĩ NGUYỄN LÊ HOÀNG DUY

Dược sĩ Nguyễn Lê Hoàng Duy

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Dược sĩ

Chuyên khoa

Dược

Chức vụ hiện tại

Giảng viên Khoa Dược

Nơi công tác

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH)

Thời gian hợp tác

01/05/2020 - 01/06/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 19/11/2021

Giới thiệu

Là một dược sĩ – người làm trong lĩnh vực y tế, mục tiêu lớn nhất của tôi là có thể vận dụng cả kỹ năng chăm sóc khách hàng và kiến thức về dược vào công việc, hỗ trợ bệnh nhân có thêm kiến thức về sức khỏe để có thể chăm sóc cho bản thân.

Học vấn

  • 2013 - 2018: Dược sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

Từ 10/2018 - 12/2018: Điều phối viên thử nghiệm lâm sàng Công ty TNHH Horus.

Từ 12/2018 - nay: Giảng viên Khoa Dược - Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Hutech).

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

- Khóa luận tốt nghiệp “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hoạt tính kháng sốt rét dựa vào mô hình BMA và mô hình 2D-QSAR”.

- Dự đoán hoạt tính kháng hemozoin của các chất từ thư viện VICB và MMV Malaria Box bằng phương pháp "in silico" (Tạp chí dược học 9/2018).

- Virtual Screening, Oriented-synthesis and Evaluation of Lipase Inhibitory Activity of Benzyl Amino Chalcone Derivatives (2nd International Conference of Pharmacy and Health Sciences “Integrating Research, Innovation, Technology and Practices Towards Sustainable Health” – Malaysia, 2018).