YouMed
Kĩ thuật viên NGUYỄN THỊ MÊN

Kĩ thuật viên Nguyễn Thị Mên

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Kĩ thuật viên

Chuyên khoa

Phục hình răng

Nơi công tác

Công ty TNHH Xdent Quận 10

Thời gian hợp tác

01/04/2020 - 01/05/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 25/01/2021

Giới thiệu

Tinh thần thân thiện, chuyên nghiệp, uy tín của một nhân viên y tế sẽ tạo nên niềm tin nơi bệnh nhân.

Học vấn

  • 2014 - 2018: Kĩ thuật Phục hình răng, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2018- nay: Kĩ thuật viên Phục hình răng - Công ty TNHH Xdent, Quận 10

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.