YouMed
Bác sĩ TRẦN DUY HIẾU

Bác sĩ Trần Duy Hiếu

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa

Thời gian hợp tác

01/12/2019 - 01/05/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Y đức của một người thầy thuốc phải được rèn luyện và trau dồi ngay từ những việc nhỏ. Trong bối cảnh của thời đại 4.0, sứ mệnh của chúng tôi – các cán bộ y tế – không còn đơn thuần là việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại các bệnh viện mà còn là việc phải cung cấp thông tin chính xác, để bệnh nhân có thể tự bảo vệ sức khỏe của mình ngay tại nhà.

Bác sĩ Trần Duy Hiếu từng có thời gian cộng tác cùng đội ngũ Biên tập viên YouMed với vai trò biên tập và biên dịch bài viết.

Học vấn

  • Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.


Bài viết của Bác sĩ Trần Duy Hiếu