YouMed

Điều Khoản Sử Dụng

English version

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web.

Điều khoản sử dụng

Tổng quan

Youmed.vn và các trang web liên kết được sở hữu và điều hành bởi tập đoàn MetaMed. Việc truy cập và sử dụng Trang web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”).

“Trang web” hoặc “YouMed” sẽ bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi YouMed, bất kể phương tiện nào và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trang web liên kết nào, ứng dụng di động, video, sản phẩm và ứng dụng mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào có thể sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web dù có hoặc không có thông báo.

Trang web không dành cho người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng Trang web và không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm tư vấn y tế

Nội dung của trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin. Nội dung không nhằm thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có trình độ chuyên môn khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe. Trong trường hợp cần cấp cứu y tế khẩn cấp, hãy gọi cho bác sĩ hoặc 115 ngay lập tức. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi YouMed, những người đóng góp nội dung trên Trang web, người dùng hoàn toàn tự chịu rủi ro.

Quyền của chúng tôi để sửa đổi các Điều khoản sử dụng này

Chúng tôi có quyền thay đổi “Điều khoản Sử Dụng” này bất kỳ lúc nào. Bạn nên kiểm tra trang web thường xuyên. Các thay đổi sẽ xuất hiện trên Trang web và sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi.

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách bảo mật của chúng tôi chứa thêm thông tin về cách dữ liệu được thu thập, sử dụng và cung cấp bởi trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc nó.

Xem thêm: Chính sách bảo mật

Quyền sở hữu trí tuệ

Giấy phép giới hạn của bạn đối với quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Các tài liệu được sử dụng và hiển thị trên trang web không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, hình minh họa và tác phẩm nghệ thuật, video, âm nhạc và âm thanh, và tên, biểu trưng, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của YouMed và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Bất kỳ nội dung nào như vậy chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại. Vui lòng không sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành bất kỳ tài liệu nào như vậy mà không có sự cho phép bằng văn bản của YouMed.

Nhãn hiệu và Biểu trưng

Không sử dụng những nhãn hiệu bao gồm tên, biểu tượng, tên sản phẩm, dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan là nhãn hiệu của YouMed mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web là thương hiệu thuộc sở hữu của YouMed.

Phụ thuộc vào thông tin trên Trang web

Trong phạm vi trang Tin Y tế YouMed, mỗi biên tập viên đều là một chuyên gia, người dùng cần hiểu rằng chúng tôi dựa vào thông tin từ các chuyên gia của chúng tôi và không có nghĩa vụ phải xác minh, thực hiện các nghiên cứu độc lập hoặc cố gắng xác nhận bất kỳ thông tin nào họ cung cấp. Ngay cả khi các biên tập viên của chúng tôi đều là các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, sức khỏe.

Vui lòng không dựa hoàn toàn vào nội dung trên Trang web. Nội dung chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và có thể không tính đến các hoàn cảnh và nhu cầu riêng của từng cá nhân. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự tin cậy hoặc hành động nào được thực hiện vi phạm thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi sẽ do bạn chịu rủi ro duy nhất và YouMed sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ gì đối với bạn. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng các giao tiếp trên hoặc thông qua trang web, cho dù với nhà cung cấp nội dung hay người dùng khác, đều do bạn tự chịu rủi ro và không được bảo đảm bởi bất kỳ đặc quyền nào có thể áp dụng nếu bạn nhận được lời khuyên chuyên môn của riêng mình (ví dụ: bác sĩ – bệnh nhân).

Trang web bị cấm sử dụng

Người dùng chỉ có thể sử dụng trang cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các điều khoản sử dụng này. Không sử dụng Trang web cho các mục đích:

 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào được áp dụng tại Việt Nam.
 • Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh YouMed, nhân viên YouMed, các biên tập viên hợp tác cùng YouMed hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc tên hiển thị được liên kết với bất kỳ điều nào ở trên).
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác gây hạn chế hoặc ức chế việc sử dụng Trang web của bất kỳ ai, hoặc hành vi, theo xác định của chúng tôi, có thể gây hại cho YouMed hoặc người dùng
 • Trang web và khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 • “Lọc” hoặc tách dữ liệu khỏi trang web (cho dù bằng phương tiện thủ công hay tự động) cho bất kỳ mục đích thương mại, tiếp thị hoặc biên dịch hoặc nâng cao dữ liệu nào.
  Đưa vào bất kỳ vi rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của trang web, máy chủ lưu trữ trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web.
 • Cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Lưu ý việc sử dụng trang web là rủi ro của riêng bạn. Không có bất kỳ tổ chức thành viên, đối tác và kể cả các biên tập viên độc lập của chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai phải chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại phát sinh nào trong việc truy cập và sử dụng thông tin có trên Trang web.

Liên kết, quảng cáo và nội dung của bên thứ ba

Chúng tôi không xem xét hoặc giám sát bất kỳ trang web, quảng cáo hoặc phương tiện truyền thông nào khác được liên kết hoặc có sẵn thông qua Trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo hoặc trang web nào được liên kết nào của bên thứ ba.

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được mô tả trên Trang web, bạn nên xác minh giá cả, chất lượng sản phẩm và các thông tin khác cần thiết để thực hiện một giao dịch mua có đầy đủ thông tin. YouMed hay công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty thành viên sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba dựa trên thông tin được cung cấp trên Trang web và chúng tôi sẽ không nhận hoặc xem xét khiếu nại liên quan đến việc mua hàng như vậy.

Chính sách DMCA

YouMed xử lý vi phạm bản quyền theo đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA). Bạn không được đăng, tải lên hoặc đặt bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên trang web thuộc về bên thứ ba, trừ khi có quyền hợp pháp để làm như vậy. Nếu bạn thực sự tin tưởng rằng sản phẩm có bản quyền của bạn đã được sao chép lại trên trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách email tới [email protected]. Thông tin liên hệ dành cho vi phạm bản quyền bị nghi ngờ vui lòng bao gồm những điều sau:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu khiếu nại liên quan đến nhiều tác phẩm trên trang web, vui lòng cung cấp danh sách các tác phẩm đó.
 • Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm một cách đủ chính xác để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó, chẳng hạn như url (trang web) chính xác mà tài liệu đó xuất hiện, cùng với bất kỳ bản sao nào bạn có của trang web đó.
 • Thông tin đầy đủ mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn).
 • Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Lưu ý bạn có thể bị phạt nếu khai man rằng thông tin trong thông báo bằng văn bản là chính xác và bạn được ủy quyền đại diện bởi chủ sở hữu bản quyền.
 • Xin lưu ý thêm rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động trên trang web đang vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư).

Chính sách của YouMed là vô hiệu hóa tài khoản của những người dùng liên tục đăng tài liệu vi phạm trên trang web.

Nội dung bị cấm

Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá những điều sau:

 • Ma túy/ Rượu/ Thuốc lá: Quảng cáo không được quảng bá các loại thuốc bất hợp pháp, lạm dụng thuốc theo đơn bất hợp pháp, sử dụng Rượu (ngoại trừ bia và rượu) hoặc các sản phẩm thuốc lá hoặc bất kỳ đồ dùng nào có liên quan. Các sản phẩm và dịch vụ hợp pháp khuyến khích việc bỏ các sản phẩm liên quan đến thuốc lá được cho phép.
 • Vũ khí/ Bạo lực: Quảng cáo không được quảng bá việc sử dụng, phân phối hoặc chế tạo súng ống, đạn dược, chất nổ, pháo hoa hoặc các loại vũ khí khác. Quảng cáo không được cổ vũ bạo lực, tàn ác hoặc tổn hại về thể chất hoặc tinh thần đối với bất kỳ người hoặc động vật nào.
 • Hoạt động bất hợp pháp/ Cờ bạc: Quảng cáo không được quảng bá bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc có vấn đề nào khác có thể là bất hợp pháp ở một hoặc nhiều khu vực pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi hack, làm giả hoặc các hoạt động khác có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, công khai hoặc hợp đồng của những người khác. Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá nội dung liên quan đến lừa đảo, kế hoạch tài chính, hoặc các cơ hội đầu tư, tài chính gian lận, bất hợp pháp khác. Quảng cáo không được quảng bá sòng bạc, cờ bạc, cá cược, trò chơi số, thể thao hoặc cá cược tài chính.
 • Căm thù/ Không khoan dung/ Phân biệt đối xử: Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá ngôn từ căm thù, công kích cá nhân hoặc phân biệt đối xử đối với bất kỳ cá nhân, nhóm, quốc gia hoặc tổ chức nào.
 • Tục tĩu/ khiếm nhã/ tục tĩu: Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá bất kỳ từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, video hoặc nội dung khác khiêu dâm, khiếm nhã, khiếm nhã hoặc xúc phạm.
 • Chính trị/ Tôn giáo. Quảng cáo không được chứa lời nói thù địch, xúc phạm, kích động hoặc gây thù hận liên quan đến các chủ đề hoặc nhóm chính trị hoặc tôn giáo. Quảng cáo không được khai thác các vấn đề chính trị, xã hội hoặc tôn giáo gây tranh cãi cho mục đích thương mại.
 • Nội dung Tình dục hoặc Người lớn: Quảng cáo không được bao gồm ảnh khỏa thân toàn bộ hoặc một phần, mô tả những người ở vị trí không phù hợp hoặc các hoạt động quá khêu gợi hoặc khiêu khích tình dục. Quảng cáo sẽ không chứa văn bản hoặc hình ảnh phơi bày bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến các hành vi tình dục rõ ràng hoặc hành vi dâm ô và khiêu dâm. Quảng cáo không được chứa nội dung khiêu dâm hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ tình dục khác.
 • Chê bai/ phỉ báng: Quảng cáo không được chứa thông tin hoặc nội dung miệt thị hoặc phỉ báng có xu hướng làm tổn hại đến danh tiếng của About hoặc bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào khác.
 • Mô tả tổng thể: Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá nội dung thô thiển, thô tục, hạ thấp hoặc có khả năng gây sốc.
 • Chủ nghĩa dân quân/ Chủ nghĩa cực đoan: Quảng cáo không được chứa hoặc quảng bá các hành vi cực kỳ hung hăng và chống phá hoặc các biện pháp chính trị bất hợp pháp, bao gồm các cá nhân hoặc nhóm ủng hộ bạo lực như một phương tiện để đạt được mục tiêu của họ.
 • Nội dung nhạy cảm: Quảng cáo không được nhắm mục tiêu đến các danh mục nhạy cảm như tình trạng tài chính, hồ sơ tội phạm, đảng phái chính trị, tuổi tác, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tôn giáo hoặc triết học hoặc tín ngưỡng, hành vi hoặc khuynh hướng tình dục hoặc tư cách thành viên công đoàn.
 • Nhắm mục tiêu vào Trẻ em: Quảng cáo không được nhắm mục tiêu cụ thể đến trẻ em, kể cả thông qua phim hoạt hình hoặc nội dung tương tự khác.
 • Tuyên bố không thể xác minh: Quảng cáo không được đưa ra những tuyên bố khó hiểu mà những người tiêu dùng hợp lý không thể hiểu và đánh giá một cách dễ dàng
 • Hình ảnh Trước/ Sau: Quảng cáo không được mô tả hình ảnh “trước và sau” hoặc hình ảnh có chứa kết quả không mong muốn hoặc không chắc chắn.
 • Tuyên bố về Sức khỏe và An toàn: Quảng cáo không được quảng bá các hành động có khả năng gây hại cho sức khỏe của một người, chẳng hạn như ăn vô độ, chán ăn, uống rượu say hoặc sử dụng ma túy. Quảng cáo không được đưa ra các tuyên bố về sức khỏe mà chưa được chứng minh rõ ràng. Các nhà quảng cáo có thể được yêu cầu gửi tài liệu hỗ trợ để chứng minh các tuyên bố về sản phẩm của họ.
 • Gây hiểu lầm/ Sai/ Lừa đảo: Quảng cáo không được chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có khả năng gây hiểu lầm, sai sự thật hoặc lừa đảo, bao gồm cả nội dung nhằm mục đích đánh lừa tạo ra các nhấp chuột, chẳng hạn như các nút “đóng” giả.

Tiêu chuẩn bổ sung

Nhà quảng cáo và Quảng cáo phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

 • Âm thanh/Hoạt hình: Quảng cáo không được bao gồm âm thanh hoặc hình ảnh động quá gây rối mà phát tự động.
 • Phần mềm độc hại: Quảng cáo không được chứa mã độc hại, bao gồm phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, ngựa trojan, lỗi hoặc vi rút.
 • Lừa đảo: Quảng cáo không được bẫy hoặc lừa người dùng cung cấp tiền hoặc bất kỳ tài khoản nào, thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm khác.
 • Tách biệt: Quảng cáo phải được gắn nhãn rõ ràng và hiển thị để chúng không thể nhầm lẫn là một phần của nội dung chính hoặc nội dung bổ trợ tại trang web của YouMed.
 • Khả năng tương thích: Quảng cáo phải hoạt động đồng nhất trên cả các định dạng của điện thoại và trên máy tính, cũng như tất cả các trình duyệt Internet phổ biến.
 • Sự độc lập: Quảng cáo không được xâm phạm hoặc ảnh hưởng đến sự độc lập trong quá trình biên tập của YouMed với các Nhà quảng cáo.
 • Xác nhận: Quảng cáo không được tạo ra hoặc ngụ ý sự tồn tại của bất kỳ sự chứng thực nào của YouMed đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức nào.
 • Trang đích: Các trang đích được liên kết với Quảng cáo phải tương ứng với lời kêu gọi hành động của quảng cáo và không được sử dụng click mồi và hối thức chuyển đổi.
 • Sở hữu trí tuệ: Quảng cáo không được sử dụng bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.
 • Thu thập dữ liệu: Quảng cáo không được bao gồm các biểu mẫu hộp mở để đăng ký người dùng hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Quảng cáo không được thu thập và bán danh sách gửi thư mà không có sự cho phép rõ ràng của người dùng. Nhà quảng cáo không được thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ người dùng YouMed hoặc đặt bất kỳ cookie, applet hoặc các tệp tương tự khác – nếu các tệp đó truyền bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào đến Nhà quảng cáo – trên máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng YouMed. Các nhà quảng cáo phải xử lý dữ liệu một cách cẩn trọng, không lạm dụng bất kỳ dữ liệu nào mà họ được phép thu thập, cũng như không thu thập bất kỳ dữ liệu nào cho các mục đích không rõ ràng hoặc không có các biện pháp bảo mật thích hợp.

Nội dung được cấp phép và của bên thứ ba

Nội dung được cấp phép hoặc của bên thứ ba được nhóm biên tập YouMed xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng nó phù hợp với các chính sách và tiêu chuẩn của chúng tôi. Bất kỳ nội dung nào như vậy đều được dán nhãn để thông báo cho bạn về nguồn của nó.

Xem thêm: Chính sách quảng cáo

Đề xuất sản phẩm

Internet mang đến sự lựa chọn vô tận cho người tiêu dùng, đặt hàng triệu sản phẩm trong tầm tay bạn và chúng tôi muốn làm những gì có thể để sắp xếp hợp lý các bước bạn cần thực hiện để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Các biên tập viên chuyên nghiệp có chuyên môn trong lĩnh vực y tế, sức khỏe của YouMed giúp người dùng đưa ra quyết định mua hàng tốt nhất bằng cách nghiên cứu các thành phần, cách sử dụng và các lưu ý trong sản phẩm để xác định các sản phẩm tốt nhất cho lối sống lành mạnh của bạn và gia đình. Đôi khí chúng tôi nhận được hoa hồng bán hàng trong một số bài, nhưng không phải tất cả, từ các sản phẩm mà chúng tôi đề xuất nếu bạn quyết định nhấp qua trang web của nhà bán lẻ và mua hàng.

Sự tin tưởng: Người viết và người kiểm tra độc lập của chúng tôi chọn các sản phẩm tốt nhất trong danh mục của họ và họ không biết các điều khoản của bất kỳ quan hệ đối tác liên kết nào của chúng tôi, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng mình đang nhận được các đề xuất xác thực và đáng tin cậy. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp cho bạn những phản hồi khách quan nhất mà chúng tôi có thể.

Nội dung sản phẩm: Danh sách đề xuất được tuyển chọn được viết bởi những người viết có chuyên môn về chủ đề trong mọi danh mục sản phẩm. Các sản phẩm được đề xuất dựa theo công dụng và hiệu quả thật sự của sản phẩm. Không vì bất kỳ sự trung thành nào của biên tập viên đối với một nhà bán lẻ hoặc thương hiệu cụ thể.

Chúng tôi có Nhà thuốc online YouMed Store, thành viên của tập đoàn MetaMed, các sản phẩm tại nhà thuốc bắt buộc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mẫu mực về độ minh bạch của thông tin và giấy phép của sản phẩm, để người dùng có thể có trải nghiệm mua sắm tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Tính sẵn có của sản phẩm được kiểm tra hàng ngày bởi đội ngũ biên tập viên tận tâm.

Sau khi danh sách được xuất bản, danh sách đó thường xuyên được xem lại và cập nhật nếu cần, để đảm bảo rằng các đề xuất hiện đó chính xác và hữu ích.

Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc ý kiến ​​muốn chia sẻ với nhóm đánh giá sản phẩm của chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected].

Cập nhật ngày: 03/06/2022.