YouMed
Bác sĩ ĐẶNG HOÀNG THIÊN

Bác sĩ Đặng Hoàng Thiên

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Máu - Miễn dịch

Nơi công tác

Khoa Giải phẫu - Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học

Thời gian hợp tác

01/05/2020 - 01/12/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Đặng Hoàng Thiên tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016. Hiện bác sĩ đang công tác tại khoa Giải phẫu bệnh viện Truyền Máu Huyết Học. Bác sĩ từng có thời gian hợp tác cùng YouMed trong vai trò cộng tác biên tập viên.

Học vấn

  • 2010 - 2016: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • 2019: Khóa ngắn hạn “Chẩn đoán và điều trị bệnh lí Huyết Học” - Viện trường Đại học Grenoble, Pháp.
  • 2019 - Hiện nay: Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Truyền Máu Huyết Học.

Kinh nghiệm

2016 - 2017: Bác sĩ khoa Huyết Học Người Lớn 2 – Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học.

2017 - 2018: Bác sĩ khoa Huyết Học Người Lớn 1 – Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học.

2018 - Hiện nay: Bác sĩ khoa Giải Phẫu Bệnh – Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học.

Kinh nghiệm Nghiên cứu lâm sàng:

  • Đặc điểm giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch u lympho tế bào Mantle (Báo cáo viên tại Hội nghị Truyền máu Huyết học mở rộng phía Nam lần thứ 4).

  • Thực trạng hiện tại và thách thức trong việc chẩn đoán u lympho không Hodgkin theo phân loại WHO 2016 (Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Mình 2019).

  • Vai trò của sinh thiết tủy xương và hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp ở các trường hợp tủy giảm sinh hoặc có xơ tủy (Báo cáo viên tại Hội nghị Truyền máu Huyết học mở rộng phía Nam lần thứ 5).

  • Nhân một trường hợp: Đặc điểm giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch u lympho tế bào B lớn nguyên phát ở trung thất (Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh 2019).

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật