YouMed
Bác sĩ HOÀNG THỊ LANG

Bác sĩ Hoàng Thị Lang

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Y học cổ truyền

Nơi công tác

Trung tâm Y tế Thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước

Thời gian hợp tác

01/09/2020 - 01/11/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 28/06/2021

Giới thiệu

Tinh thần thân thiện, chuyên nghiệp, uy tín, tạo niềm tin với người bệnh. Mong muốn lớn nhất khi cộng tác cùng Tin Y tế YouMed trong vai trò biên tập viên đó là đóng góp các bài viết chất lượng, giúp đỡ nhiều hơn cho các bệnh nhân tiếp cận nguồn thông tin y tế chính thống.

Học vấn

  • 2013 - 2019: Bác sĩ Y Học Cổ Truyền tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Đang làm việc tại Trung tâm Y tế Thị xã Bình Long (Bình Phước).

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật