YouMed
bác sĩ hoàng thị việt trinh

Bác sĩ Hoàng Thị Việt Trinh

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ Nội trú

Nơi công tác

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hợp tác

01/06/2020 - 01/06/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 04/05/2021

Giới thiệu

Tôi là Hoàng Thị Việt Trinh, hiện đang làm Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi luôn cố gắng và hoàn thành thật tốt công việc của mình, mang kiến thức và kỹ năng của mình để tạo giá trị đến cho cộng đồng.

Học vấn

  • 2012 - 2018: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật