Bác sĩ NGUYỄN HỒNG TÚ

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tú

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa

Giới thiệu

Mình mong muốn chăm sóc sức khỏe về tinh thần và đời sống, giúp mọi người phát hiện sớm những bất thường của mình để kịp thời chữa trị và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. 

Học vấn

2014 - 2020: Bác sĩ Y Đa khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2020 - Hiện nay: Học sau Đại học Chứng chỉ Dinh Dưỡng Lâm Sàng.

Kinh nghiệm

2014 - 2020: Bác sĩ Y Đa khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2020 - Hiện nay: Học sau Đại học Chứng chỉ Dinh Dưỡng Lâm Sàng.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.