YouMed
Bác sĩ NGUYỄN THỊ THANH NGỌC

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Răng - Hàm - Mặt

Thời gian hợp tác

01/02/2019 - 01/10/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 19/08/2021

Giới thiệu

Giữa thời buổi thông tin giả tràn lan, sứ mệnh của tôi cũng như của YouMed là xây dựng nên một kênh thông tin sức khỏe chính thống, đáng tin cậy, đồng thời cũng dễ đọc dễ hiểu cho bệnh nhân.

Học vấn

  • 2012 - 2018: Bác sĩ Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018 - nay: Bác sĩ Nội trú Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Đề tài tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt năm 2018: Khảo sát đáp ứng viêm ở bệnh nhân sau phẫu thuật răng khôn mọc lệch trên lượng bạch cầu trung tính nước bọt.

Đề tài tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Răng Hàm Mặt: Hiệu quả của dẫn xuất protein khuôn men răng trong điều trị khiếm khuyết nha chu trong xương.

Báo cáo viên ở một số hội thảo Răng Hàm Mặt toàn quốc và khu vực.