YouMed
bác sĩ nguyễn thiên phước

Bác sĩ Nguyễn Thiên Phước

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Răng - Hàm - Mặt

Nơi công tác

Khoa Răng - Hàm - Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hợp tác

01/05/2020 - 01/06/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 04/10/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Thiên Phước tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Bác sĩ hiện đang tiếp tục theo học Thạc sĩ Răng Hàm Mặt cũng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Nguyễn Thiên Phước từng có thời gian ngắn cộng tác cùng YouMed trong vai trò Biên tập viên.

Học vấn

  • 2012 - 2018: Bác sĩ Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018 - Hiện nay: Theo học Bác sĩ Nội trú khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2019 - Hiện nay: Học viên Thạc sĩ Răng Hàm Mặt, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2018: Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt - Khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

2019 - Hiện nay: Học viên sau đại học tại khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm nghiên cứu lâm sàng:

  • Điều trị gãy xương hàm dưới vùng góc hàm bằng hệ thống nẹp vít nhỏ có sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật