YouMed
Bác sĩ TẠ QUANG TIẾN

Bác sĩ Tạ Quang Tiến

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Chẩn đoán hình ảnh

Nơi công tác

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Chức năng và phục hồi chức năng, bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1.

Thời gian hợp tác

01/03/2020 - 01/04/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 14/08/2021

Giới thiệu

Bác sĩ Tạ Quang Tiến tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân y năm 2015. Hiện đang công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Chức năng và phục hồi chức năng, bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần, Quân khu 1. Bác sĩ từng có thời gian ngắn cộng tác cùng YouMed trong vai trò Biên tập viên.

Học vấn

  • 2008 - 2015: Bác sĩ Đa khoa - Học viện Quân y.
  • Chương trình đào tạo liên tục chuyên khoa định hướng Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Cục Quân y.
  • Chương trình đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế.

Kinh nghiệm

2015 - Hiện nay: Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Quân y 110.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.