YouMed
Bác sĩ TRẦN THỊ KIỀU VÂN

Bác sĩ Trần Thị Kiều Vân

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Y học cổ truyền

Nơi công tác

Phòng khám Đông Y Đỉnh Đại Hữu

Thời gian hợp tác

01/10/2020 - 01/01/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 18/07/2021

Giới thiệu

Tinh thần thân thiện, chuyên nghiệp sẽ tạo nên sự uy tín và niềm tin của bác sĩ đối với các bệnh nhân. Trong một bài viết về y khoa, tinh thần này sẽ góp phần mang đến những bài viết chất lượng, lan tỏa kiến thức sức khỏe chính thống đến nhiều hơn những người thật sự cần.

Học vấn

  • 2012 - 2018: Bác sĩ Y Học Cổ Truyền tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2019 - Nay: Thạc sĩ Y Học Cổ Truyền tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

Công tác tại Phòng khám Đông Y Đỉnh Đại Hữu.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.