Bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương

Bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chức vụ hiện tại

Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh - Bệnh viện Từ Dũ.

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Giới thiệu

Bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương hiện đang là thành viên của Hội Sản phụ khoa Việt Nam và Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP.HCM. Ngoài ra, bác sĩ Thư Hương là Cố vấn chuyên môn Sản khoa tại Jio Health và quyền Trưởng khoa – Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ.

Bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương chuyên Khám – Tư vấn Sản – Phụ khoa – Kế hoạch gia đình.

Học vấn

1997 - 2003: Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược TP.HCM.

2013 - 2015: Thạc sĩ Sản phụ khoa.

Đào tạo quốc tế:

2008: Thai kỳ nguy cơ cao - Đại học Sydney.

Kinh nghiệm

2003 - 2004: Bác sĩ Nội trú - Bệnh viện Sản Hùng Vương.

2004 - 2005: Bác sĩ Nội trú - Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

2003 - 2016: Bác sĩ Nội trú, khoa Sản phụ khoa - Bệnh viện Từ Dũ.

2016 - đến nay: Công tác tại Bệnh viện Từ Dũ.