YouMed
chuyen-vien-tam-ly-nguyen-thi-huong

Chuyên viên Tâm lý Nguyễn Thị Hương

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Chuyên viên tâm lý

Chuyên khoa

Tâm thần

Thời gian hợp tác

01/05/2021 - 31/05/2021

Thông tin được cập nhật lần cuối: 14/07/2021

Giới thiệu

Chuyên viên Tâm lý Nguyễn Thị Hương tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý trị liệu tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

Với những hiểu biết và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tâm lý. Tôi nhận thấy rằng việc thấu hiểu bản thân chính là con đường để mỗi cá nhân tìm thấy niềm vui và tình yêu cuộc sống. Hy vọng rằng những điều tôi chia sẻ sẽ giúp mỗi cá nhân bước gần hơn đến hành trình này.

Học vấn

  • 2012 - 2017: Cử nhân Tâm lý học Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn

Kinh nghiệm

Thư ký - Cộng tác viên tham vấn trị liệu tại phòng làm việc của tâm lý gia Lê Nguyễn Đăng Khoa.